VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-12-04 11:39:24
Ended
2013-12-04 12:23:48
Duration
00:44:24
PlayerTerritoryScore
VSj RU 126
kudayta EU 29