VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 years ago

Began
2013-11-11 03:46:49
Ended
2013-11-11 04:10:04
Duration
00:23:15
PlayerTerritoryScore
Crankshaft RU 141
Neutrino EU -2