Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

7 years ago

Began
2013-11-10 02:36:32
Ended
2013-11-10 03:09:14
Duration
00:32:42
PlayerTerritoryScore
kudayta RU 157
NewPlayer_2 EU -25