Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

7 years ago

Began
2013-11-09 23:30:39
Ended
2013-11-10 00:02:45
Duration
00:32:06
PlayerTerritoryScore
kudayta RU 166
Larry EU -33