VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-10-16 20:04:29
Ended
2021-10-16 20:32:59
Duration
00:28:30
PlayerTerritoryScore
NewPlayer EU 0
jonhny RU 0