Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-05-08 07:50:54
Ended
2021-05-08 08:25:46
Duration
00:34:52
PlayerTerritoryScore
Snuffmaster EU 80
Jouzo RU -3