Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 months ago

Began
2021-04-10 23:16:47
Ended
2021-04-10 23:37:42
Duration
00:20:55
PlayerTerritoryScore
Alantar RU 162
sacoYa EU -52