Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 weeks ago

Began
2021-04-05 17:43:45
Ended
2021-04-05 17:56:27
Duration
00:12:42
PlayerTerritoryScore
Alpha Elite RU 0
whiterose EU 0