Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 weeks ago

Began
2021-04-04 19:32:07
Ended
2021-04-04 20:03:56
Duration
00:31:49
PlayerTerritoryScore
livri RU 112
Iskander EU 32