Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 weeks ago

Began
2021-04-03 17:22:00
Ended
2021-04-03 18:24:09
Duration
01:02:09
PlayerTerritoryScore
Brzezinski EU 103
Dozier RU 76