Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

4 weeks ago

Began
2021-03-21 22:42:45
Ended
2021-03-21 23:08:53
Duration
00:26:08
PlayerTerritoryScore
Akward Edward RU 174
Moth EU -67