Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-03-02 22:13:24
Ended
2021-03-02 22:55:48
Duration
00:42:24
PlayerTerritoryScore
zancudo RU 138
NewPlayer EU 17