Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 months ago

Began
2021-02-19 08:55:10
Ended
2021-02-19 09:21:17
Duration
00:26:07
PlayerTerritoryScore
Felonski Pipov EU 79
EyedBolty RU -40