Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 months ago

Began
2021-02-10 18:42:06
Ended
2021-02-10 19:20:22
Duration
00:38:16
PlayerTerritoryScore
Strangelove RU 136
Ryan EU -15