Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 months ago

Began
2021-02-10 17:32:20
Ended
2021-02-10 18:21:29
Duration
00:49:09
PlayerTerritoryScore
Laika RU 145
Strangelove EU -8