Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 months ago

Began
2021-02-07 17:28:05
Ended
2021-02-07 18:09:27
Duration
00:41:22
PlayerTerritoryScore
7315 EU 164
Zer0 RU -38