Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-02-01 08:30:42
Ended
2021-02-01 08:52:31
Duration
00:21:49
PlayerTerritoryScore
Dyatlov RU 81
jio EU 42