Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-30 20:04:50
Ended
2021-01-30 20:31:41
Duration
00:26:51
PlayerTerritoryScore
Angel Eyes RU 127
NewPlayer EU 25