Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-29 20:27:29
Ended
2021-01-29 21:12:12
Duration
00:44:43
PlayerTerritoryScore
beluga RU 157
Ingsoc EU -17