Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-29 15:00:24
Ended
2021-01-29 15:41:03
Duration
00:40:39
PlayerTerritoryScore
beluga RU 123
Migforteress EU 49