Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-21 22:41:51
Ended
2021-01-21 23:21:50
Duration
00:39:59
PlayerTerritoryScore
Strangelove EU 175
7 RU -66