Support VSj's 1v1 EU vs RU by giving doge coins to DBDvJGMuokST5H3wWA5tJz4yDXNfohH5YX

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2021-01-16 21:28:06
Ended
2021-01-16 21:49:57
Duration
00:21:51
PlayerTerritoryScore
BIRIBIRI RU 0
uujhbgtyrtbgv EU 0