VSj's 1v1 - EUvsRU random

6 days ago

Began
2020-11-21 21:21:15
Ended
2020-11-21 22:35:25
Duration
01:14:10
PlayerTerritoryScore
NW Doctrine RU 77
Mojo EU 64