VSj's 1v1 - EUvsRU random

4 weeks ago

Began
2020-11-01 18:29:52
Ended
2020-11-01 18:51:33
Duration
00:21:41
PlayerTerritoryScore
Necker RU 0
pxkiz EU 0