VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2020-07-09 23:29:58
Ended
2020-07-10 00:04:32
Duration
00:34:34
PlayerTerritoryScore
225 EU 109
Donkey Schlong RU 37