VSj's 1v1 - EUvsRU random

4 months ago

Began
2020-05-24 22:00:46
Ended
2020-05-24 23:01:04
Duration
01:00:18
PlayerTerritoryScore
Alter Ego EU 91
Lumpy Gravy RU 74