VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 weeks ago

Began
2020-03-13 21:42:32
Ended
2020-03-13 21:58:12
Duration
00:15:40
PlayerTerritoryScore
Jericho RU 79
vldsh221 EU -20