VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 month ago

Began
2020-02-07 22:44:06
Ended
2020-02-07 23:25:02
Duration
00:40:56
PlayerTerritoryScore
Mister One RU 81
zaaazazazazazah EU 48