VSj's 1v1 - EUvsRU random

5 months ago

Began
2020-01-08 00:34:43
Ended
2020-01-08 01:14:08
Duration
00:39:25
PlayerTerritoryScore
Ocp RU 122
Dyatlov EU 27