VSj's 1v1 - EUvsRU random

7 months ago

Began
2019-12-29 20:06:20
Ended
2019-12-29 20:22:24
Duration
00:16:04
PlayerTerritoryScore
femal error EU 123
Dolboyobishe RU 21