VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2019-10-06 00:00:10
Ended
2019-10-06 01:50:29
Duration
01:50:19
PlayerTerritoryScore
Smurfy RU 94
Tkma EU 77