VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 days ago

Began
2020-09-26 18:48:07
Ended
2020-09-26 19:29:45
Duration
00:41:38
PlayerTerritoryScore
Rad RU 0
bi EU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 days ago

Began
2020-09-26 18:08:56
Ended
2020-09-26 18:47:20
Duration
00:38:24
PlayerTerritoryScore
Armor EU 0
Rad RU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 days ago

Began
2020-09-26 14:05:40
Ended
2020-09-26 15:11:14
Duration
01:05:34
PlayerTerritoryScore
Rad EU 100
julian RU 89

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 days ago

Began
2020-09-26 11:42:49
Ended
2020-09-26 12:35:28
Duration
00:52:39
PlayerTerritoryScore
Armor EU 0
Rad RU 0

VSj's 1v1 - EUvsRU random

4 days ago

Began
2020-09-24 19:47:20
Ended
2020-09-24 21:01:02
Duration
01:13:42
PlayerTerritoryScore
225 RU 121
Atomic Energy EU 45

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-09-21 22:09:37
Ended
2020-09-21 23:19:28
Duration
01:09:51
PlayerTerritoryScore
225 RU 96
Akward Edward EU 51

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-09-20 16:31:15
Ended
2020-09-20 16:54:39
Duration
00:23:24
PlayerTerritoryScore
Good EU 165
Anton Horoshey RU -80

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-09-20 14:14:30
Ended
2020-09-20 14:51:19
Duration
00:36:49
PlayerTerritoryScore
SuPeRFReeK RU 149
dick trump EU -6

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-09-19 17:27:10
Ended
2020-09-19 18:47:39
Duration
01:20:29
PlayerTerritoryScore
Para3 RU 96
Sony EU 86

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-09-19 02:09:46
Ended
2020-09-19 02:29:19
Duration
00:19:33
PlayerTerritoryScore
DoD RU 122
Fabio Fazio EU -57

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-09-18 03:12:13
Ended
2020-09-18 03:50:13
Duration
00:38:00
PlayerTerritoryScore
DeNieD EU 184
ram jet RU -74

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-09-17 06:57:01
Ended
2020-09-17 07:50:39
Duration
00:53:38
PlayerTerritoryScore
Mr.Sir EU 103
Coolios777 RU 87

VSj's 1v1 - EUvsRU random

1 week ago

Began
2020-09-17 06:13:44
Ended
2020-09-17 06:46:08
Duration
00:32:24
PlayerTerritoryScore
Coolios777 RU 150
JayGord EU -10

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 weeks ago

Began
2020-09-15 01:10:57
Ended
2020-09-15 02:09:46
Duration
00:58:49
PlayerTerritoryScore
Arch Enemy RU 92
New Player EU 57

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 weeks ago

Began
2020-09-14 20:45:48
Ended
2020-09-14 21:24:53
Duration
00:39:05
PlayerTerritoryScore
225 EU 89
julian RU 77

VSj's 1v1 - EUvsRU random

2 weeks ago

Began
2020-09-13 18:30:03
Ended
2020-09-13 19:54:25
Duration
01:24:22
PlayerTerritoryScore
julian RU 112
DaFoe EU 54